Research skaber et sikkert fundament for produktudvikling.

Vi kan hjælpe dig med at definere hvilken research der er relevant for dit projekt, og udføre den helt eller delvis for dig.

Nogen projekter kræver mere research end andre. Måske kan du sætte et projekt igang, fordi du har en stor viden om brugere og behov, eller har set et “hul” i markedet. I andre tilfælde kan det være en fordel at samle indsigt, for at have et optimalt beslutningsgrundlag, i en beslutningsproces om, hvorvidt projektet overhovedet er relevant at starte. Man kan påstå at jo mere research, jo mindre beror udviklingen på tilfældigheder. Men man kan også alternativt sige, at man kan investere pengene i værktøjet istedet for researchen, bruge sin sunde fornuft, og så se om produktet kan sælge. Afhængigt af hvor stort budgettet til udvikling er, kan man vælge den ene eller den anden retning ( eller andre som vi researcher os frem til ). Og er der sælgere tilknyttet en virksomhed, har de oftest en skattekiste af viden om, hvad der er interesse for, ude i markedet hvor de kommer.

Her er nogle eksempler på research der kan have relevans.

Generelle spørgsmål

Hvad kan og gør konkurrenterne ?

Historisk perspektiv – Hvordan er evolutionen af lignende produkter, foregået?

Parallelle teknologier – Er der produkter i andre kategorier vi kan lade os inspirere af ?

Produktets levetid – Hvor længe skal det konstrueres til at holde ?

Produktets produktionspris – Hvad er målet, og hvor længe skal udviklings omkostningerne afskrives over ?

Er der basis for investering i værktøj – Hvad er prisen for europæisk værktøj kontra Kinesisk ?

Hvor mange kan der sælges om året – Hvor mange sælger de andre ?

Hvordan skal produktet sælges ?

Hvor skal produktet sælges ?

Godkendelser

Krav til produktets funktion – Skal produktet være eksplosionssikkert eller andre vigtige krav ?

Krav til produktets materialer – Skal produktet eks. Indgå i fødevarefremstilling ?

Krav til renhed i produktionen – Skal produktet bruges i medico industrien ?

Brugere

Personlige erfaringer – Hvor meget ved vi selv ?

Bruger krav – Hvad efterspørger brugerne ?

Fokusgruppe – Hvad siger en repræsentativ gruppe af brugere til spørgsmål ?

Brugerstudie – Hvem er modtagerne ?

Bruger observation – Skal vi observere hvordan brugeren agerer ?

Bruger interview – Hvordan stiller vi de rigtige spørgsmål til de rigtige personer, uden at stille ledende spørgsmål ?

In Situ interview – Skal vi interviewe brugere under anvendelsen af produktet eller prototyper ?

Fotodokumentation – Hvordan kan vi tolke den ?

Interne sælgeres erfaringer – Hvilken viden har interne sælgere om behov og efterspørgsel mm. ?

Rettigheder

Konkurrenters rettigheder – Hvordan slipper vi for at udvikle et produkt, andre har eneretten til ?

Design  – Hvordan skal vores nye produkts udseende beskyttes ?

Funktion – Skal der patenteres eller brugsmodel registreres ?

Materialer

Hvilke krav er der til produktets materialer ? ( Rengøring, kemikalier, varme, kulde slid osv. )

Produktion

Produktionsteknik – Forventes produktet at skulle hånd eller maskinelt fremstilles ?

Producentens muligheder – Hvilket maskineri er der mulighed for at udnytte i produktionen ?

Produktionspris ?

Form

Er produktet en videreførelse af en serie ?

Skal produktet blive en del af en ny serie ?

Hvilke produktionsmæssige begrænsninger er der at tage hensyn til ?

Kravspecifikation

Hvilke krav har du til det nye produkt, udover dem vi er kommet frem til, med de tidligere spørgsmål ?

Indsigt og forståelse

Hvordan tolker vi alle de data vi har indsamlet ?

Skal dataene visualiseres, for at din organisation lettere kan få en fælles forståelse og beslutningsgrundlag ?

Fremtids scenarie – Hvor er vi på vej hen og hvordan er vores produkt stadigt nyt når det kommer på markedet ?

Persona – Skal vi tage udgangspunkt i en fiktiv person, der repræsenterer den forventede bruger ?

Positionerings Diagram – Skal vi parametrisk kortlægge hvor vi vil ligge i markedet i forhold til konkurrenter ?

Parametre – Hvilke parametre har relevans for vores nye produkt. F.eks. udseende – funktion – materialevalg – rengøringsvenlighed – standarder ?

Strategi

Hvordan kommer vi videre, med den nye viden vi har indsamlet ?

Jo mere research, jo færre tilfældigheder.

Research resultater giver basis for fælles forståelse i organisationen, dialog og det sikreste beslutnings grundlag i produktudviklingsfasen.